Nghĩa của từ: initial order

* mt.
lệnh ban đầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App