Nghĩa của từ: initial phase

*
pha ban đầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App