Nghĩa của từ: instament

* kt.
trả tiền ngay, sản xuất kịp thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

instament
- (toán kinh tế) trả tiền ngay, sản xuấ kịp thờiĐộng từ BQT - Android App