Nghĩa của từ: instantaneous acceleration

*
gia tốc tức thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App