Nghĩa của từ: instantaneous action

*
tác dụng tức thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App