Nghĩa của từ: instantaneous measurement

* mt.
phép đo tức thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App