Nghĩa của từ: instantaneous power

*
công suất tức thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App