Nghĩa của từ: integraaph

* mt.
máy đo điện tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

integraaph
- (máy tính) máy đo điện tíchĐộng từ BQT - Android App