Nghĩa của từ: integrable function

* gt.
hàm khả tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App