Nghĩa của từ: integral action

*
tác dụng tích phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App