Nghĩa của từ: integral action

*
tác dụng tích phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App