Nghĩa của từ: integrally closed ring

* đs.
vành đóng nguyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App