Nghĩa của từ: integrated square error

* xib.
tích phân bình phương sai số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App