Nghĩa của từ: interior mapping

* gt.
ánh xạ trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App