Nghĩa của từ: intermediate field

* đs.
trường trung gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App