Nghĩa của từ: intermediate product

* kt.
bán thành phần

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App