Nghĩa của từ: intermediate storage

* mt.
bộ nhớ trung gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App