Nghĩa của từ: interpolation formula

* gt.
công thức nội suy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App