Nghĩa của từ: intersection multiplicity

* đs.
bội tương giao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App