Nghĩa của từ: intraclass

* tk.
trong lớp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

intraclass
- (thống kê) trong lớpĐộng từ BQT - Android App