Nghĩa của từ: intrinsic area

* hh.
diện tích trong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App