Nghĩa của từ: inverse formula

* gt.
công thức nghịch đảo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App