Nghĩa của từ: inverse image

* hh.
nghịch ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App