Nghĩa của từ: inverse operation

*
phép toán ngược

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App