Nghĩa của từ: involution of high order

*
phép đối hợp cấp cao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App