Nghĩa của từ: involution on a line

*
phép đối hợp tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App