Nghĩa của từ: irreducible group

*
nhóm không khả qui

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App