Nghĩa của từ: irregular singular point

* gt.
điểm kỳ dị bất thường

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App