Nghĩa của từ: irrotational

* hh.
không xoáy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

irrotational
* tính từ
 - không quayĐộng từ BQT - Android App