Nghĩa của từ: isograh

* mt.
máy giải phương trình đại số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isograh
- (máy tính) máy giải phương trình đại sốĐộng từ BQT - Android App