Nghĩa của từ: isolated singularity

* gt.
điểm kỳ dị cô lập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App