Nghĩa của từ: isomorphy

* đs.
đơn cấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isomorphy
- (đại số) đơn cấuĐộng từ BQT - Android App