Nghĩa của từ: isoperimetric problem

* gt.
bài toán đẳng chu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App