Nghĩa của từ: isotonic

*
bảo toàn thứ tự

Nghĩa trong từ điển StarDict:

isotonic
- bảo toàn thứ tựĐộng từ BQT - Android App