Nghĩa của từ: isotropic subspace

* đs.
không gian con đẳng hướng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App