Nghĩa của từ: iterated

*
được lặp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

iterated
- được lặpĐộng từ BQT - Android App