Nghĩa của từ: iump at a conclusion

* log.
kết luận vội vã

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App