Nghĩa của từ: judgement sampler

*
mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App