Nghĩa của từ: jum function

* xib.
hàm bước nhảy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App