Nghĩa của từ: jusction

*
sự nối, tiếp xúc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

jusction
- sự nối, tiế xúcĐộng từ BQT - Android App