Nghĩa của từ: k- step metabelian group

* đs.
nhóm mêta Aben bước K

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App