Nghĩa của từ: kenotron

* vl.
kênôtron (đèn điện tử)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

kenotron
- (vật lí) kênôtron (đền điện tử )Động từ BQT - Android App