Nghĩa của từ: key letter

* xib.
(chữ) khóa (mã hiệu)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App