Nghĩa của từ: keyboad

*
bàn phím, bảng điều khiển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App