Nghĩa của từ: kinetic energy head

* mt.
cột nước động lực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App