Nghĩa của từ: labelling scheme

* mt.
sơ đồ mã hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App