Nghĩa của từ: land rent

* kt.
địa tô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App