Nghĩa của từ: last multiplier

*
nhân tử cuối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App