Nghĩa của từ: latent heat

* vl.
ẩn nhiệt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

latent heat
- ẩn nhiệtĐộng từ BQT - Android App