Nghĩa của từ: law of contradiction

* log.
luật mâu thuẫn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App