Nghĩa của từ: law of supply and demand

* kt.
quy luật cung và cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App